Zoals vele andere bedrijven zit ook Proximus in volle transformatie. Vooral de digitalisering en nieuwe technologieën veranderen continu de werksituatie.

Proximus beschouwt deze veranderingen als opportuniteit. Het erkent dan ook dat de veerkracht van de medewerkers heel belangrijk is opdat die constante wijzigingen geen energievreters worden. Daarom maakt veerkracht deel uit van hun bedrijfscultuur.

FeelGreat@Proximus

FeelGreat@Proximus is een programma dat Proximus’ medewerkers ondersteunt bij het bouwen aan hun veerkracht. Aan de opbouw van fysieke, mentale en relationele veerkracht wordt effectief gewerkt! Daarvoor organiseren zowel Proximus als medewerkers zelf regelmatig acties: events, lezingen, workshops, blogs en filmpjes op het intranet, yogasessies, wandelingen …

Kicker@Proximus

Een van die acties van medewerkers was het opstarten van een kleinschalig kickertornooi door een team developers. Ondertussen is dat uitgegroeid tot een jaarlijks evenement dat nu zowat alle medewerkers bereikt: binnenkort strijden 252 teams vanuit het hele Proximus-netwerk voor de beker van het 4de Proximus kickertornooi.

Wat Proximus wint

Kickeren past volledig in het kader van FeelGreat@Proximus, en wel om de volgende redenen:

Mentale veerkracht

Kickeren ontspant en geeft positieve vibe. Je bent een kwartiertje volledig ontkoppeld van het werk, waardoor je nadien meer energie hebt en je beter op je werk kan focussen.

Relationele veerkracht

Kicker brengt mensen bij elkaar. Je leert collega’s van andere departementen kennen die je eerder nog niet ontmoet of gesproken had. Uit dergelijke informele contacten kan een formele samenwerking groeien. Je leert het bedrijf – en vooral de mensen in het bedrijf – beter kennen.

Waarom Take5&Play van dit project houdt

Wij zijn fier dat we kunnen bijdragen aan zo een mooi verhaal:

 • Omdat medewerkers
  • zelf initiatief namen om te kickeren,
  • hiervoor middelen vroegen maar ook zelf aanbrachten,
  • spontaan een applicatie ontwikkelden om de tornooien in goede banen te leiden;
 • Omdat dit bedrijf zo gelooft in de verbindende kracht van ‘spel’ dat het een nationaal tornooi binnen de eigen organisatie ondersteunt;
 • Omdat Proximus de positieve gevolgen van spel effectief ervaart;
 • Omdat de tornooi-werkgroep bestaat uit leden van verschillende afdelingen; en
 • Omdat Proximus kiest voor spel zonder zorgen, voor kwaliteit en een professionele leverancier. En die leverancier van spelplezier? Dat zijn wij.